Advokathjelp

Foreningen samarbeider med et advokatfirma som har advokater som er spesialister i skadesaker, erstatningsrett, forsikringsrett, straffesaker blant annet bistandsadvokatsaker m.m. Medlemmer av foreningen tilbys en gratis telefonkonsultasjon, hvor man blant annet kan få noe juridisk veiledning/informasjon, informasjon om fri rettshjelp/bistandsadvokatordning.

Dersom man er fornærmet i sak som gjelder seksuelle overgrep, familievold og visse andre typer alvorlige straffesaker, kan man ha rett på (gratis) bistandsadvokat. Våre samarbeidende advokater har lang erfaring med å bistå fornærmede/etterlatte i slike saker. En bistandsadvokat kan hjelpe både i straffesaken, også hvis det blir rettssak, og i voldsoffererstatningssak overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

I trafikkskadesaker og yrkesskadesaker vil forsikringsselskapene ofte dekke rimelig og nødvendig advokatbistand. Advokatene vi samarbeider med har lang erfaring fra blant annet forsikringsbransjen, og bistår gjerne våre medlemmer i erstatnings-/forsikringssaker. Våre advokater har også erfaring med trygdesaker, men i slike saker er retten til fri rettshjelp noe begrenset. Samarbeidende advokatfirma har også god kunnskap om rettigheter for forsvarspersonell som skades i tjeneste.

Vi samarbeider også med advokatene rundt å skrive ulike tekster om PTSD og jus.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak kan du sende oss en mail (post@ptsdnor.no) og vi vil sende saken videre til våre samarbeidende advokatene, som vil kontakte deg.

Det forutsettes at man er betalende medlem av foreningen, og på grunn av personvern mv bes det om at man ikke sender sensitiv informasjon – opplysninger om saken tas direkte med advokat.