Kjære medlem av Landsforeningen for PTSD.

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte torsdag 29 februar 2024, Kl 18:00 – 20:00.

Agenda for årsmøtet styres av vedtektene, som dere kan lese her: https://www.ptsdnor.no/om-landsforeningen-for-ptsd-i-norge/  

Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer som

har betalt årsavgift for dette året har tale-, forslags, – og stemmerett. Ønsker dere å melde forslag til saksliste må være send til oss på post@ptsdnor.no senest torsdag 15 februar 

Styret trenger flere medlemmer og ønsker derfor å minne på muligheten dere har til å melde dere inn. Les mer: https://www.ptsdnor.no/vil-du-vaere-med-i-styret-til-landsforeningen-for-ptsd/

Det vil gjennomføres som et heldigitalt møte. Deltagelsen digitalt vil være forbeholdt medlemmer, krever påmelding og medlemsnummer. Det jobbes med hvilken plattform vi vil bruke. Dette vil vi informere dere om i svaret til påmeldingen.

Påmelding til årsmøte til post@ptsdnor.no, legg ved fullt navn og medlemsnummer.

Årsmøtet vil disponere tiden basert på hva vedtektene tilsier. De innsendte sakene som trenger behandling på årsmøtet vil prioriteres. Det vi ikke når gjennom kan følges opp i neste styremøte eller i andre kanaler.

Dersom du ønsker å bidra og / eller har innspill som ikke krever beslutning av årsmøte er du velkommen til å kontakte oss hele året per e-post.

Takk for at du er medlem hos oss!

Mvh Anne og styret i Landsforeningen for PTSD