Etter sjokket

Bok om PTSD

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livsstuende hendelser gjør noe helt spesielt med oss. Kroppen reagerer på en måte vi kanskje aldri har opplevd før, og som kan virke skremmende. Slike brå og uventede hendelser fører til traumatisk stress, som kan utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Mishandling mobbing, overgrep eller omsorgssvikt kan også føre til helseproblemer, kanskje mange år etterpå.

Nille Lauvås overlevde bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Etterpå ville hun lese mer om traumer, men fant ingen bøker som beskrev traumer på en lettfattelig måte. Sammen med psykolog Rolf M.B. Lindgren skrev hun dermed den første norske boka for mennesker som har opplevd traumatiske hendelser, deres pårørende og andre som bistår traumatiserte mennesker. Boka er lettlest, skrevet for mennesker som kan ha problemer med hukommelsen og konsentrasjonsevnen.

Du kan lese mer om boken hos psykologisk.no

Boka er utsolgt fra forlaget, men du kan kjøpe den for 300 kroner inkl. porto ved å kontakt Nille via e-post: nille@gaure.no