Emile, Tone og Anita har sammen laget en dokumentarfilm hvor vi følger Emile som har PTSD i møte med rettsvesenet når hun skal anmelde overgrepene hun ble utsatt for i sitt eget barndomshjem. Dokumentaren benyttes som opplæring på NAV-kontorer i store deler av Norge for at ansatte skal få bedre innsikt i hva det innebærer å ha PTSD.

Dokumentarfilm har en egen evne til å berøre og bringe ny energi inn i vanskelige og kompliserte tema, skape empati og involvere publikum i andres situasjon. Regissør Tone Grøttjord-Glenne ønsket bruke denne kraften til å vise hvordan det er å leve med traumer fra barndommen, sett fra en ung person sitt perspektiv. Nå har filmen vokst seg til å bli et større endringsprosjekt som tar sikte på å bryte tabu og gi kunnskap.

Anita viste klipp fra dokumentarfilmen og snakket om hva det har betydd for Emilie å være en aktiv del av filmen, men også endringsprosjektet Alt det jeg er. Betydningen av empowerment; det å eie sin egen historie, og følelsene rundt det å snart skulle lansere en film om seg selv på kino.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Mette Schjelderup fra Landsforeningen 1001 dager snakket om skammen rundt det å ikke mestre noe som kvinner forventes å mestre, og å kjenne på tunge følelser i en periode av livet hvor samfunnet antar at man er lykkelig- som nybakt mor.

Mette snakket om hvordan hun fant veien til hjelp og delte hvilke verktøy hun fikk for å håndtere hverdagen med PTSD.I 2016 ble Mette diagnostisert med PTSD etter en traumatisk fødselsopplevelse.

I dag sitter hun i styret i Landsforeningen 1001 dager – Mental helse under graviditet og etter fødsel som arbeider for psykisk helse under svangerskap og etter fødsel.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Merete Stamneshagen fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli holdt foredraget sitt over over video fra Bergen. Hun snakket om når det utenkelige skjer og hvilke virkemidler som bidrar med mestring i hverdagen hennes. 

Hun fortalte i korte trekk deler av hennes historie, om viktigheten av Støttegruppen, og om tiden etter å ha mistet hennes datter Silje og hvilke hensyn hun må ta for å ha en brukbar hverdag.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Joanna Rzadkowska er psykolog på Familieavdelingen, Modum Bad. Hun har siden hun begynte å arbeide som psykolog, jobbet særlig mye med mennesker med PTSD, kompleks PTSD og dissosiative lidelser, både individuelt, på skolen via PPT og nå i par- og familieterapi. 

På fagdagen snakket hun om hvordan man gjennom traumesensitiv parterapi kan styrke parforholdet og familien som en trygg base, og hvordan både informasjon til barn, kunnskap om traumelidelser, kartlegging av triggere og bruk av ulike former for mentale verktøy kan bidra til å styrke livskvaliteten i par og familie.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Nydelig lunsj ved Lene Andersen, kokken i Halogen

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Nille er en aktiv bidragsyter i Landsforeningen for PTSD. Hun bidrar i stor grad til å bygge ned fordommer og øker forståelsen rundt det å ha PTSD.. Hun er overlevende etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet 22.juli 2011. Hun har skrevet bok om det å ha PTSD, er fagdirektør i Kunnskapsdepartementet og hun holder foredrag og kurs for psykologer, bedrifter og andre som ønsker å lære mer om lidelsen. 

På fagdagen snakket hun om hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge på jobb dersom en ansatt har PTSD, og hva den som selv er rammet av PTSD bør tenke på når en skal søke ny jobb.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Olga Andresen er allmennlege i Oslo kommune og styremedlem i Landsforeningen for PTSD. På fagdagen hørte vi henne snakke om hvilke grep en kan ta for å oppleve mestring i hverdag når en har PTSD. 

Hun snakket blant annet om viktigheten av å øve og trene. Å være glad i seg selv, snakke pent til seg selv og støtte en selv i sine mestringsforsøk.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Svend Davanger er professor i medisin ved Universitetet i Oslo hvor han både forsker på og underviser om hjernen. Et av hans interesseområder er stress og PTSD. I et samarbeid med amerikanske forskere ser han nå på hvordan hjernen endres ved PTSD. 

Svend snakket om hvordan hjernen påvirkes av meditasjon, som oftest i motsatt retning av stress og PTSD. Forskning viser at meditasjon kan hjelpe hjernen til å redusere stress i hverdagen. 

Foto: Jan William Fines

Med tittelen “Gjenerobre livet” tok Mathilde Endsjø (psykolog) oss gjennom både en oppdatering rundt prosjektet; «Implementering av traumebehandling for voksne i spesialisthelsetjenesten» ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Prosjektets målsetning er nasjonal implementering av kunnskapsbaserte metoder for behandling av PTSD. Metodene som implementeres er Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og kognitiv terapi for PTSD (CT- PTSD).

Mathilde snakket og om unngåelse som en sentral del av PTSD, og hvordan unngåelse kan påvirke både terapi og hverdagsliv. Mathilde ga oss og innblikk i hvordan ulike strategier kan brukes i hverdagen for å håndtere symptomer på PTSD, basert på prinsipper fra en av metodene fra implementeringsprosjektet. Fra forskning til konkrete eksempler ble det formidlet gode eksempler og nyttige rammeverk å tenke på egen mestring.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Siste foredrag ble holdt av Damir Dado Pudar (Dado) som jobber som arbeidskonsulent og fagansvarlig for arbeidsintegrering på Flyktningkontoret i Bærum Kommune. Dado er utdannet Jurist fra tidligere Jugoslavia og Jobbspesialist fra OsloMet og har jobbet med arbeidsintegrering i 16 år.

Han delte fra egne erfaringer rundt bruk av tilnærmingen Supported Empoyment, både i teori og praksis. Som han selv beskriver det: 

Supported Employment (SE) «place then train» – er en metodisk tilnærming tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov for å kunne få og beholde jobb. Dette er en metodisk tilnærming som ser ordinært arbeid som både det viktigste målet og virkemidlet, med utgangspunkt i Empowerment og arbeidssøkerens eget ønske. 

Arbeidssøkingen skal med andre ord skje ut fra den enkeltes egne ønsker og preferanser. I SE-metoden er individuell tilrettelegging gjennom samarbeid med arbeidstaker, arbeidsgiver og andre relevante personer sentralt. Arbeidsrelasjonen står i fokus.”

Med god statistikk å vise til fra Bærum kommune var dette en oppløftende inspirasjon om en av mange ulike måter å tilrettelegge på veien inn til arbeid.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Panelsamtale med Dado, Svend, Nille, Mathilde, Joanna

På slutten av dagen stilte Joanna, Mathilde, Svend, Nille og Dado i panelsamtale og svarte på spørsmål som ble stilt fra salen. Spørsmål knyttet til foredragene ble besvart, men også åpne spørsmål som “hva betyr det å være frisk for deg?”, ble stilt og fikk et like bredt utvalg svar som det var deltakere i panelet. 

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines

Landsforeningen for PTSD ønkser å takke alle som har bidratt inn i fagdagen, alle deltakere og alle de som stilte med  foredrag. En stor takk til Richard Prøsch fra Erlik Kaffe som stilte med kaffebar og til Lene Andersen, kokk ved Halogen som lagde nydelig lunsj til alle som deltok og sist men ikke minst en stor takk til Halogen for lån av lokaler.

Foto: Jan William Fines
Foto: Jan William Fines