Fagdag PTSD – Forskjellige perspektiver #2

Skribent: Olga Andresen, lege og medlem av Landsforeningen for PTSD i Norge

Foto: Peder Klingwall – fotograf ved Vizpro og styremedlem av Landsforeningen for PTSD i Norge

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Landsforeningen for PTSD i Norge og Norsk forening for kognitiv terapi inviterte til fagdag om PTSD den 03.desember 2018.

Fagfolk og interesserte fra hele landet kom for å delta på kurset. 9 foredrag og innlegg ga et innblikk på det som skjer på fagområdet. Det ble informasjon om en pågående forskningsprosjekt, erfaringsdeling vedrørende behandling, informasjon om endringer i lovverket i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Det var sterke fortellinger om egne opplevelser etter 22.juli, traumer i barndommen, deltagelse i krigshandlinger, arbeid med mindreårige asylsøkere og flyktninger, pårørendeskildringer m.m. I pauser var det lagt opp for å bli kjent med nye folk, gode samtaler og erfaringsutveksling mellom kursdeltagerne. Det var deilig lunsj og barista Richard Prøsch fra Erlik Kaffe bidro med smakfull kaffe i tillegg til foredrag om sitt liv.

Første foredrag var om «Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk (ITV-prosjektet)»presentert av forskere Aida Babaii og Mathilde Endsjø ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har relativt høy forekomst og kan ha lang varighet. Mange terapeuter har kompetanse på behandling, men det er få steder med systematisk behandling og sannsynligvis store forskjeller i utredning og behandling. Prosjektet utføres på oppdrag av Helsedirektoratet. Pasienter får kartlagt sine traumeerfaringer ved standardisert diagnostisering og tilbud om kunnskapsbasert behandling for PTSD. Terapeuter som deltar får opplæring i verktøy for kartlegging av traumeerfaringer og diagnostisering av PTSD og noen får også opplæring i en av to behandlingsformer for PTSD kognitiv terapi eller EMDR. Foredraget skapte mye liv i salen og flere har meldt et ønske om å få være med.

Forskere Aida Babaii og Mathilde Endsjø ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (foto: Privat)

***

Politietterforsker Sonia Schjerpen Fluge ved Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbruddga innblikk slik at kursdeltagere fikk større mulighet til å forstå hva som skjer ved anmeldelse og avhør. Hun ga en forståelig innføring med mål om å senke terskelen for å skulle gå til politiet til tross for at det kan være en vond prosess for dem som er utsatt for noe traumatisk.

 

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Politietterforsker Sonia Schjerpen Fluge ved Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd med foredrag» Anmeldelse og avhør».

***

Psykolog Torkil Bergefra Norsk forening for kognitiv terapihold foredrag «Kognitiv terapi ved gjentakende mareritt». Mareritt er et utbredt problem i befolkningen.  Mellom 8– 25 % av voksne har ett eller flere mareritt per måned, og 4–8 % rapporterer om ett eller flere mareritt per uke.  Blant personer med PTSD plages av det opptil 75%. Mareritt beskrev han som enkeltstående eller tilbakevendende mentale opplevelser under søvnen som kan beskrives også i våken tilstand. Mareritt gir søvnproblemer og bidrar i seg selv også til andre problemer, som økte PTSD-symptomer, bekymringsangst, utmattelse og depresjon. Torkil fortalte om sin forskning på feltet og mulige behandlingsformer for mareritt.

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Psykolog Torkil Bergefra Norsk forening for kognitiv terapi med foredrag «Kognitiv terapi ved gjentakende mareritt.

***

Lille Lauvås er forfatter av boken « Etter Sjokket- traumatisk stress og PTSD»  der hun deler om sine erfaringer om da hun var på jobb i Regjeringskvartalet, Kunnskapsdepartementet når bomben smalt 22. juli. Det var utrolig godt å høre hvordan hun ble frisk og nylig begynte i ny jobb som HR-sjef i Kunnskapsdepartementet. Nille Lauvås fortalte også om regjeringens satsing «Inkluderingsdugnaden» og kom med sine tips om hvordan ta del i eller benytte seg av tilbudet denne dugnaden legger til rette for. Vi gratulerer Nille Lauvås hjertelig med ny jobb.

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Nille Lauvås er forfatter av boken «Etter Sjokket- traumatisk stress og PTSD» og HR-sjef i Kunnskapsdepartementet med foredraget om regjeringens «inkluderingsdugnaden».

***

Therese Einarsson fra vergeforeningen holdt et viktig foredrag om enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers psykiske helse (Foto: Privat)


Spesiell takk til dere som har fortalte om personlige erfaringer med sykdommer og utfordringen den skaper.

 

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Gripende historie fra Roger Bjorøy-Karlsen, veteran, offiser og soldat om krigen han tok med seg hjem sammen med ektefelle Angela Bjorøy-Karlsen.

***

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Rørende og lærerikt fra Richard Prøsch

***

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Motiverende og tankevekkende fra Hågen Haugrønningen er forfatter av boken «365 gode grunner til å stå opp om morgenen»

***

(Foto: Peder Klingwall-Vizpro foto)

Åpnehjertelig og sterkt fra Anne-Grete Bjørlo om Selvhjelp Norge og egne erfaringer

 

Landsforeningen for PTSD i Norge takker hjertelig alle som bidro til en flott og viktig fagdag den 03.desember.

Vi takker dere som kom og som er engasjerte i dette viktige temaet. Om du har forslag til tema som bør tas ved neste fagdag hører vi gjerne fra deg på post@ptsdnor.no