Fagdag om PTSD

Fagdag Landsforeningen for PTSD i Norge – Forskjellige perspektiver

Landsforeningen for PTSD i Norge inviterte til sin første fagdag om PTSD lørdag 10 mars.

Det ble raskt fullt og vi måtte sette opp ventelister.

 

Salen var full da Tina Skotnes fra Dixi var først ute med sin forelesning om seksuelle overgrep.

Hun presenterte foreningen og hva de jobber med.

Dixi betyr «jeg har fortalt» på latin, og det er nettop det de jobber med. De er «skamsprengere» og gir voldtekts-utsatte en mulighet til å øve seg på å fortelle historien sin på en trygg plass, før de tar den videre.»I taushet florerer skammen», påpeker hun.

Neste forelesning var av professor i medisin Svend Davanger ved Universitetet i Oslo, om PTSD og ikke medikamentell behandling og hjerneforskning – hva skjer i hjernen ved stress og PTSD.

Svend gir oss et innblikk i hvordan PTSD gir fysiologiske endringer i hjernestrukturen.

Det er målbart endringer i amygdala (følelseshjernen/overlevelseshjernen) og i prefrontal cortex (tenkehjernen/analytiskhjerne).

Det er blant annet derfor det er vanskelig å prate om og huske de traumatiske hendelsene, ikke bare fordi det er skremmende men også fordi minnene ikke lagres som normale minner i hjernen.

Forskning viser at meditasjon og mindfullness kan hjelpe hjernen til å redusere stress.

Etter en pause med lunsj laget av Veronica Sønsteby, var det klart for Advokat Thomas Benestad, om rett til erstatning i vold-/overgrepssaker med PTSD

Thomas Brenestad forklarte oss om hvordan lovverket er og hvilken vei man kan gå i rettssystemet. Han pratet et «forstålig språk» og det var tydelig at han ikke bare jobber med rettsystemet men også for menneskene som trenger det.

Han ønsker at legevakten skal ha parat en advokat i teamet som raskt kan bistå volds og overgrepsoffer.

Psykolog Meline Eriksson fra Blåkors Behandlingssenter – om traumer og rus.

Meline Eriksson fortalte om sine erfaringer som ny i feltet, og om hvordan denne jobben har gjort henne ydmyk.

Hun har aldri møtt noen som ruser seg for å være «teite». Rusen er en falsk venn for mange, som først hjelper til med å lindre stress symptomer og dempe påtrengende minner, men som senere gir flere plager.

«Ingenting er mektigere en gode relasjoner», avsluttet hun.

Etter en kort pause var det klart for Veteran Frank Sandbye- Ruud fra team Rubicon om PTSD og veien tilbake .

Han åpnet med å si at målet var å bli «dødsfrisk».

Frank Sandby- Rud var nøye og ærlig i sin historie om erfaringer med strid og om hvordan det var å komme hjem til «sin største fiende, Nav»

Han fortalte om hvordan det var å få diagnosen PTSD som førte til at de 10% negative erfaringene han opplevde i strid overskygget de resterende 90% som utelukkende var positive.

Etter et opphold på Modum Bad ble hendelsene til en trist historie og ikke lenger traumer.

Da han startet opp i Team Rubicon fikk han en mulighet til å snu de 10% om til noe positivt. Denne muligheten til å jobbe og bruke sin kompetanse endret livet hans igjen.

Han avsluttet med «Jeg er for ung til å være pensjonist»

Sist men ikke minst var det Nille Lauvås forfatter av boken « Etter Sjokket- traumatisk stress og PTSD» – Om å bli frisk

Nille Lauvås åpner med å forteller at inspirasjonen til boken springer ut fra et behov for informasjon på norsk.

Hun leste utdrag fra boka om sine erfaringer da bomben smalt 22 juli i regjeringskvartalet.

«Verden stemmer ikke» tenkte hun da hun og en kollega måtte redde seg ut av bygget.

«Anders Bering Breivik prøvde å drepe meg, men jeg overlevde og jeg fikk de reaksjonene jeg fikk» Denne tanken har gjort at hun ikke har kjent på skam for sine reaksjoner.

Idag er hun frisk og sier at hendelsene har gjort henne mer tolerant, men at hun er mer engstelig en før.

Landsforeningen for PTSD i Norge vil rette en stor takk til alle foredragsholderne for sine bidrag.

Vi vil også takke dem som kom, og vi er takknemlige for alle som er engasjerte i dette viktige temaet.

Foto: Peder Klingwall – Vizpro