Når det smeller går kroppen i beredskap – de mentale belastningene ved fyrverkeri

Av: Medlem, Landsforeningen for PTSD i Norge

 

Fyrverkerilovgivningen skal opp til evaluering i mai. Ytterligere innstramninger vurderes for privat bruk av fyrverkeri.

Med glede leste jeg om innspillskonferansen som skal arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Aktører som politi, brannvesen, pyrobransjen og interesseorganisasjoner er invitert. Saken henviser til de fysiske skadene på mennesker og materiell som konsekvenser av fyrverkeribruk, i tillegg til dyrene som blir redde. De psykiske belastningene en del av befolkningen opplever nevnes ikke. For enkelte fortoner nyttårsaftens rakettoppskyting seg som traumatisk. Det fins ulike årsaker til å bli skvetten for smell.

Etter nøye vurdering har jeg valgt å forbli anonym. Jeg er for tiden såpass sårbar at jeg vil beskytte meg selv. I tillegg ønsker jeg ikke å sverte organisasjoner og arbeidsgivere, samt mennesker i sårbare situasjoner jeg har jobbet for og med. Jeg har erfaringer fra «jobber ingen vil ha» på grunn av sin belastende tematikk. Som overgrep; psykisk, fysisk og seksuell vold, i inn og utland, samt tøff arbeidskultur og forventning til å sette klienters behov foran egne.

Belastningene fra disse erfaringene ble til slutt for mye for kroppen og hodet. Kroppen sa stopp, og krever at jeg nå lærer meg en ny måte å leve livet på. En del av konsekvensene er at jeg er blitt ekstremt skvetten og sensitiv til smell; dermed er fyrverkeri en stor belastning. Kroppen fryser til, tårene renner. Jeg mestrer ikke å delta i sosiale situasjoner, og i hvert fall ikke gå utendørs når det smeller. Jeg er sikker på at det sitter mange i stillhet og lider seg igjennom fyrverkeriet. Fyrverkeri er ikke bare gøy og flott å se på.

I følge SINTEFs studie om posttraumatiske stresslidelser (PTSD) er 55 000 nordmenn rammet av PTSD, og det antas at mørketallene er store. Beslutningstakerne må bevisstgjøres om at det er et reelt tema, særlig nå som loven skal evalueres. De mentale belastningene lyden av fyrverkeri påfører noen av oss, må tas i betraktning.

I mellomtiden tilpasser jeg meg rådene fra nyhetene og dyrebeskyttelsen som ble gitt hundeeiere, for å ivareta dyrene gjennom nyttårsaftens mange smell. På med lydreduserende hodetelefoner med høy rytmisk musikk. Finne noe annet å se på, og mulig en godbit, for distraksjon. Denne isoleringen medfører dessverre opplevelsen av ensomhet.

Jeg håper at lovgivningen strammes ytterligere inn. Forutsigbar, organisert oppskyting av profesjonelle, er tross alt bedre enn usikkerheten knyttet til privat oppskyting av fyrverkeri. Bevisstgjøring blir viktig. Fyrverkeri kan vekke vonde minner og assosiasjoner til skudd, eller andre voldelige erfaringer vi har med oss. Gode mestringsstrategier er nødvendig for å komme seg gjennom smellene. En lovendring vil kunne bedre livskvaliteten til mange mennesker og dyr. De psykiske belastningene må ikke glemmes i evalueringen av fyrverkerilovgivningen.