Innspill om lovendring ved bruk av fyrverkeri

Sammen med et medlem sendte Landsforeningen for PTSD i Norge inn innspill om lovendring ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsaften kan være en krevende dag for personer med PTSD og denne høringen er en god anledning til å bedre forståelsen for dette. Følgende tekst ble sendt til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Innspill om privat bruk av fyrverkeri – de mentale belastningene

Oslo, 20.mai 2019

page1image22665440page1image22665856

Tusen takk for muligheten til å sende inn et skriftlig innspill i forbindelse med innspillskonferansen om privat bruk av fyrverkeri 22.mai 2019.

Etter vår erfaring er fokuset rundt fyrverkeribruken knyttet til fysiske og materielle skader, samt skremte dyr. De mentale belastningene ser ut til å bli glemt og utelatt. Vi ønsker å opplyse og bevisstgjøre om at de mentale belastningene en del av befolkningen sliter med i forbindelse med oppskytning av fyrverkeri, ikke må glemmes når ytterligere innstramninger skal vurderes. Smell, og spesielt fyrverkeri kan sette i gang sterke reaksjoner hos mennesker, spesielt de av oss som sliter med PTSD.

Tall fra SINTEF sier at 55 000 mennesker sliter med PTSD, og at mørketallene antas å være store. (https://www.sintef.no/siste-nytt/forskere-55-000-nordmenn-sliter-etter-traumatiske-/ ) Det kan være mange årsaker til at folk blir skvetne for smell. Det kan dreie seg om blant annet veteraner, humanitære hjelpearbeidere, flyktninger fra konflikt- og krigsområder, støtteapparat som sekundært eksponeres for andres kriser, overlevere av angrep og utsatte for ulike former for psykiske, fysiske og seksuelle overgrep. Smellene fra fyrverkeri kan oppfattes som skudd, eller skremmende lyder. De vonde erfaringene kan trigges frem i bevisstheten når det smeller. Kroppen går i beredskap. Tårene triller. Mange isolerer seg fra sosiale settinger, for å komme seg gjennom kvelden. Mange blir sittende alene med sine plager, og trekker seg unna uten å fortelle om sine utfordringer eller å oppsøke hjelp hos profesjonelle. I en eventuell utredning om konsekvenser rundt endringer i fyrverkerilovgivningen, håper vi det også kartlegges de psykiske belastningene og konsekvensene.

1. Hvorfor bør det innføres et forbud mot privat bruk av fyrverkeri?

Fra vårt ståsted mener vi at hovedargumentet er å minimere de mentale belastningene mennesker og dyr opplever i forbindelse med oppskytning av fyrverkeri. Privat bruk kommer med en økt usikkerhet rundt blant annet spørsmålene: Er personen i en påvirket tilstand? Har personen erfaring? Har personen forståelse for sikkerheten og hensyn som må tas med tanke på fysiske og mentale skader? Skytes det opp fyrverkeri for å tøffe seg?

Ved forbud av privat bruk av fyrverkeri kan man skape samlingspunkter og felles opplevelser for befolkningen, som kan bidra til inkludering og redusert ensomhet. Med felles organisert fyrverkeri, forsikrer det at oppskytningen blir gjort av profesjonelle som kan det de holder på med. Det gir forutsigbarhet for området og tidspunkt for smell, som reduserer belastningen for mennesker og dyr. Organisert oppskyting av fyrverkeri gjort av profesjonelle, er tross alt bedre enn all usikkerheten og redselen som knyttes til privat bruk av fyrverkeri.

2. Hvorfor bør det ikke innføres et forbud mot privat bruk av fyrverkeri?

Det eneste vi kan se som argument for å ikke innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri, må være at man begrenser personlig frihet til å gjøre som man vil. Men, det har konsekvenser for mange andre, slik vi ser det. Det skaper utrygghet og uforutsigbarhet for hvor man kan ferdes for å kunne unngå smell.

3. Hva kan alternativene til et forbud være?

Våre forslag til alternativer til et forbud:

  • En slags «Jeger-/Skytter-prøve» – som en sertifisering og kursing av sikkerhet og konsekvenser for å få lov til å skyte opp fyrverkeri
  • Måtte søke om dispensasjon for å få skyte opp, og en slags resept for å få kjøpt fyrverkeri
  • Fastsatte oppskytningsplasser og tilgjengelig informasjon til befolkningen hvor plassene er

Ønskelige tiltak med nåværende situasjon:

  • Holdningskampanjer eller annet som er dokumentert til å fungere: ukult å tøffe seg med oppskyting i påvirket tilstand og konsekvensene det kan ha for andre
  • Informasjonskampanjer der kunnskap om traumer og hvordan personer som av ulike grunner, herunder fokusert på PTSD, opplever nyttårsaften som spesielt belastende
  • Nettside/Info-kanal/app: lettvint kunne søke opp i hvilke områder det er gitt dispensasjon til oppskytning av fyrverkeri (privat og organisert, som f.eks. julegateåpning, hotellåpninger eller annet). Med en slik tjeneste kan de som sliter med smell enklere planlegge og tilrettelegge best mulig for å komme seg gjennom smellene. Det er enklere å forholde seg til når det er informasjon tilgjengelig.

Med vennlig hilsen

Landsforeningen for PTSD i Norge

page3image1786816