Kommunikasjonens kraft

Vi ble kontaktet av Marit R. Andersen og har fått lese deler av boken. Vi mener denne kan ha verdi for flere av våre medlemmer og lesere. Derfor ønsker vi å fortelle om boken her og låner derfor tekst fra nettsiden til Marit, som godt oppsummerer hva denne boken ønsker å formidle.

Hvem blir du i møte med andre?

Marit har gjort seg mange erfaringer om hvordan vi mennesker takler livskriser. I boken Kommunikasjonens Kraft forteller hun sin sterke historie:

«19. mars 2016: Jeg svever mellom liv og død. Og det skal vise seg at dette bare er be- gynnelsen på de mest krevende årene i mitt liv. Drømmejobben venter på meg, men det gjør også den mørke avgrunnen. For hvilke konsekvenser får det når kommunikasjonen mellom sykehus, leger, helsepersonell og pasient svikter?»

Marit R. Andersen ble mamma til et alvorlig sykt barn som 23-åring. Livet ble satt på vent i mange år mens hun kjempet for datterens liv. Og når hverdagene begynner å bli roligere, blir Marit selv rammet av sykdom. Det eneste hun vet, er at fremtiden ikke blir slik hun hadde planlagt.

Kommunikasjonens kraft er en sterk historie som handler om å være avhengig av et system som ikke ser deg. Boken er like aktuell for fagfolk som for privatpersoner. Det handler om å se etter muligheter istedenfor begrensninger. For alt står sin prøve i relasjoner mellom mennesker. Hvem blir du i møte med andre?

Boken har et viktig budskap til helsepersonell om det evige dilemma; Kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner. En sterk historie som er skrevet med varme, selvinnsikt og realisme. En historie som mange kan kjenne seg igjen i.

Mest av alt er Kommunikasjonens Kraft en bok til ettertanke og inspirasjon: Det handler om å se etter muligheter istedenfor begrensinger.

 

Mer informasjon om hvordan du kan kjøpe/bestille boken finner du her.

Ønsker du en signert utgave kan du bestille via mail: marit@maritra.no