NKVTS søker brukerrepresentant

Kunne du eller noen du kjenner tenke seg å bidra inn som brukerrepresentant i et studie ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Vår samarbeidspartner  NKVTS ser etter personer som kan bidra inn i planleggingen av et studie. Det bes ikke om deltakere til studien (disse vil bli rekruttert via BUP), men de ønske om å komme i kontakt med noen som vil sitte sammen med ansatte ved NKVTS og være med på planleggingen av studien (hva som er viktig å tenke på når vi skal rekruttere, hvilke spørsmål som er viktige å stille, etc.) og diskutere hvordan resultatene kan formidles. Dette arbeidet er med forbehold om finansiering.

 

Om studie.

NVKTS jobber for tiden med å søke om midler til en ny behandlingsstudie der vi vil sammenligne effekten av to behandlingsmetoder (EMDR og. TF-CBT) for barn og unge med PTSD. Hensikten med studien er å lære mer om hva som bidrar til at behandlingene virker, og å se på hvilken metode som passer best for hvilke barn. Nå er vi på utkikk etter en eller to personer som er omsorgsgivere til barn som får eller har fått behandling i BUP for PTSD og som kan tenke seg å bidra til planleggingen og formidlingen av denne studien. Dersom NKVTS får tildelt midlene som det søkes etter, vil oppstart av arbeidet være i løpet av våren 2020. Vi vil få vite om vi får midler i løpet av desember 2019.

 

Dersom du er interessert så kan du ta kontakt direkte med forskningsleder Silje M. Ormhaug (s.m.ormhaug@nkvts.no/ 99609336). Frist for å ta kontakt er 08.07.19