For syv år siden, hadde jeg jobbet med barn i straffesaker, enslige mindreårige asylsøkere og rusavhengige blant annet. Med deres behov som et bakteppe begynte jeg å lete etter en forening for mennesker som har opplevd noe traumatisk – uavhengig av opphavet til traumet. Landsforeningen for PTSD ble født. En gruppe bekjente og tidligere kollegaer hadde stiftelsesmøte på Kampen kafé 6.2. 2016. En forening ble etablert.

Derfra har vi bygget oss opp, det har vært viktig for foreningen å skape gode relasjoner og bygge troverdighet, både blant medlemmer og opp mot forskningsmiljøene og andre som er blitt våre samarbeidspartnere.

Tanken min har hele veien vært å lede foreningen hit, og legge et grunnlag en annen kunne ta over og lede videre.

I dag har vi årlige fagdager med tematikk knyttet opp mot PTSD som høster gode tilbakemeldinger. Vi har laget mange filmer om temaet, som deles aktivt. Vi har et godt samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Rådet for psykisk helse, Landsforeningen mot seksuelle overgrep og Selvhjelp Norge for å nevne noen.

Landsforeningen for PTSD har per i dag over 800 medlemmer, og vår dyktige advokat og styremedlem har bistått hundrevis av medlemmer med veiledning inn mot riktig behandling eller juridisk bistand. Den digitale selvhjelpsgruppen vi har etablert leverer verdi i folk sin hverdag. Selv om vi godt vet behovet er større, så er jeg stolt av hvor vi står.

Det er derfor med ydmykhet og stor glede, foreningen viderefører styreledervervet til Anne Bramo. Takk for at du vil lede foreningen inn i vår neste fase. Jeg gleder meg til å jobbe med deg og resten av styret, som et ordinært styremedlem.

Velkommen til oss Anne!

Alt godt fra Bjørg Michalak-Paulsen initiativtaker av Landsforeningen for PTSD

Foto: Peder Klingwall – Fra venstre: Bjørg, Anne