Ny talsperson til foreningen for PTSD

Landsforeningen for PTSD er stolte av å kunne introdusere Maria Kjos Fonn som ny talsperson. Med henne på laget ønsker vi å i større grad være en tydelig stemme i arbeidet å fremme forståelsen av PTSD. Foreningen setter stor pris på Maria sitt engasjement og ser frem til samarbeidet fremover.

Dersom du ønsker en offentlig uttalelse på vegne av foreningen kan du ta kontakt med Maria. Du kan du nå henne via epost: mkfonn@gmail.com 

 

Mer om Maria

Jeg er forfatter og frilansskribent, og har i bøkene mine skrevet om temaer som fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Min siste bok ”Kinderwhore” handler om seksuelle overgrep og komplekse traumer. Jeg er også engasjert i pasientrettigheter og ruspolitikk, som er relevant for arbeidet med PTSD. Jeg har selv PTSD etter en grov og langvarig gruppevoldtekt, og omfattende mobbing på skolen,  og er veldig engasjert i  best mulig behandling for, og forståelse av, denne diagnosen.

Foto: Peder Klingwall/Vizpro

Traumer kan være alt fra langvarige seksuelle overgrep som barn, å være i krig, voldtekt, mobbing, ulykker, naturkatastrofer og mindre åpenbare, men like reelle, traumer. Uansett hva man har opplevd, er en PTSD-diagnose en svært stor belastning å leve med. Kroppen lever i konstant beredskap. Det skaper en grunnleggende utrygghet i verden, som kan ta eksistensielle former: det farlige, skadelige og noen ganger dødelige kan ramme når som helst. Eller den som skal passe på deg, er også den som skader deg. Ting det er umulig å ta innover seg, og som skaper kaos og ekstrem frykt.

Traumer kan føre mye med seg. Folk med PTSD har ofte tilleggsdiagnoser, som andre angstlidelser, depresjon, rusproblemer, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser også videre. Nettopp derfor kan  det være vanskelig å få diagnostisert lidelsen tidlig, og folk får ikke adekvat hjelp.  Jeg er engasjert i at denne pasientgruppen får tidlig og god hjelp – det kan spare både traumeoffer, de pårørende og samfunnet for mye.