Styret til Landsforeningen for PTSD i Norge 2018-2019

Styret for Landsforeningen for PTSD i Norge 2018-2019 er valgt av årsmøte 2018. Øverst fra venstre er Bjørg Michalak, styreleder, historiker og jobber på 22.juli-senetet. Øverst i midten er Peder Klingwall, styremedlem, fotograf og jobber i Vizpro foto. Øverst til høyre Thea Klovning, styremedlem og skribent frilans. Nederst til venstre, Thomas Benestad, styremedlem, advokat og jobber i Advokatfirmaet Salomon-Johanesen AS. Nederst i midten er May Belseth, nestleder, vernepleier og jobber på Blå Kors behandlingssenter og Prinsen Mottakssenter. Nederst til venstre er Adrian Paulsen, styremedlem, tjenestedesigner og jobber i designfirmaet Halogen.

 

Vi ser frem til et nytt år hvor vi kan fortsette å videreutvikle våre medlemstilbud samt å bidra med å øke kunnskapen og forståelsen rundt PTSD. Til høsten vil vi arrangere en ny fagdag om PTSD. Denne gangen sammen med Norsk kognitiv forening og Norsk psykologforening. Vi samarbeider med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisert stress) med å implementere traumebehandling i DPSene. Videre med NSiO (Nettverk for selvhjelp i Oslo), og planlegger oppstart for gruppe nummer to etter sommeren. Vi samarbeider med advokater som kan bistå medlemmer av foreningen med fri rettshjelp. I høst vil vi og lansere «Våre stemmer», hvor mennesker med PTSD kan skrive sine historier via vår nettside. For å nevne noen. Takk til alle de flinke og engasjerte ildsjelene som gjør denne foreningen mulig.

 

Medlemskap i foreningen er 100% anonymt og styret er pålagt taushetsplikt. Det er ikke et krav å ha PTSD for å bli medlem, du er og velkommen dersom du ønsker å støtte oss i arbeidet vi gjør. Medlemskap per år er 100kr eller mer. Les mer her.

 

Vi er å nå på post@ptsdnor.no dersom det er noe du lurer på.

 

Mvh Bjørg Kristine Michalak, styreleder.