Vi representerer mennesker som har vært utsatt for traumer enten i form av terror, krig, vold og overgrep eller omsorgssvikt. Deres pårørende og andre berørte. Traumeerfaringer gir alvorlige konsekvenser både fysisk,psykisk, sosialt og økonomisk for utsatte og deres pårørende.

Behandling av traumer og forskning på området har vært forsømt og vi er langt på etterskudd i å kunne gi denne pasientgruppen og pårørende virksomme behandlingstilbud. Dedikerte fagmiljøer er ikke bygget opp over natten. Modum bad har gjort dette så seriøst over år.

På Modum Bad  ( som er en ideell stiftelse) har de tatt mennesker som har erfart traumer på alvor, forsket og gitt landets beste behandlingstilbud gjennom mange år. Nå endrer Støre regjeringen vilkårene for støtte direkte til Modum Bad. Det kan i sin ytterste konsekvens ta liv, slik vi hørte en tidligere pasient fortelle om i nyhetene i helgen. Vi som brukerrepresentanter er ikke tatt med i myndighetens dialog om endringene som gjennomføres. Det er svært skuffende all den tid behandlingstilbud er til for pasientene.

Vi vil utrykke vårt håp og anmode om at helseforetakene raskt går i dialog med Modum bad og garanterer for kjøp av plasser som tilsvarer minimum dagens kapasitet. Hvis ikke så smuldrer landets mest verdifulle behandlingsmiljø for traumeutsatte og fagfolk opp. Det vil være alvorlig.

For styret i Landsforeningen for PTSD.

Anne Bramo     og     Adrian Michalak-Paulsen

Styreleder                     Nestleder

Les mer om saken på NRK: https://www.nrk.no/norge/modum-bad-ma-redusere-kapasiteten_-_-hjerteskjaerende-1.16273127