Selvhjelp

Ønsker du å gå i selvhjelpsgruppe ta kontakt med Selvhjelp Norge og finn ditt lokale kontaktpunkt for selvhjelp

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

 

Landsforeningen for PTSD i Norge er en del av Nettverk for selvhjelp i Oslo (NSiO), dette er et samarbeid mellom ulike aktører som Angstringen, Selvhjelp Norge, Ja det nytter, Spiseforstyrrelsesforeningen, Anonyme alkoholikere med flere. NSiO nettverket driftes av LINK Oslo. Her møtes vi gjentatte ganger i året og utveksler erfaringer om selvhjelp, samt at Selvhjelp Norge kurser oss som igangsettere, en person som setter i gang selvhjelpsgrupper.

Selvhjelp Norge sier følgende om selvhjelp

Selvhjelpsforståelsen bygger på at det i alle mennesker finnes iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen. I en slik prosess gjenerobres iboende ressurser. Med iboende ressurser menes de kreftene du har og kan ta tilbake i deg selv. Ved å bli bedre kjent med problemet kan vi gjenvinne noen av de kreftene vi bruker for å holde problemene på avstand.

Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet.

Selvhjelp er verktøyet – selvhjelpsgruppa er verkstedet.