Selvhjelp

Velkommen til organisert selvhjelp – PTSD

Medlemstilbud: Organisert selvhjelp. Landsforeningen for PTSD i Norge ønsker velkommen til deg som vil være med i en selvhjelpsgruppe. Dette innebærer at en gruppe mennesker med PTSD møtes fast over en gitt periode, de første gruppene ble startet opp i Oslo. Vi tilbyr nå og selvhjelp i Bergen. Et fellesskap for mennesker som har PTSD, der en kan få opplevelsen av å gjøre noe for en selv – sammen med andre, og på denne måten finne frem egne ressurser, som et utgangspunkt til en fremtidsrettet positiv prosess.

Medlemskap i foreningen er 100% anonymt og styret er pålagt taushetsplikt. Det samme gjelder de som deltar i en selvhjelpsgruppe. Før en selvhjelpsgruppe settes i gang må deltakerne i forkant signere fortrolighetsskjema, hvor en binder seg til taushetsplikt ovenfor resten av gruppa.

Landsforeningen for PTSD i Norge er en del av Nettverk for selvhjelp i Oslo (NSiO), dette er et samarbeid mellom ulike aktører som Angstringen, Selvhjelp Norge, Ja det nytter, Spiseforstyrrelsesforeningen, Anonyme alkoholikere med flere. NSiO nettverket driftes av LINK Oslo. Her møtes vi gjentatte ganger i året og utveksler erfaringer om selvhjelp, samt at Selvhjelp Norge kurser oss som igangsettere, en person som setter i gang selvhjelpsgrupper.

Selvhjelp Norge sier følgende om selvhjelp:

”Selvhjelpsforståelsen bygger på at det i alle mennesker finnes iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen. I en slik prosess gjenerobres iboende ressurser. Med iboende ressurser menes de kreftene du har og kan ta tilbake i deg selv. Ved å bli bedre kjent med problemet kan vi gjenvinne noen av de kreftene vi bruker for å holde problemene på avstand.

Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet.

Selvhjelp er verktøyet – selvhjelpsgruppa er verkstedet.”

Alle med PTSD diagnose, eller egendefinert PTSD som selv mener at de kan ha utbytte av deltakelse i selvhjelpsgruppe er velkommen til å delta. 

Er dette noe for deg eller noe du lurer på? Ta kontakt med oss per e-post post@ptsdnor.no