For å forstå hvordan noen har det i hverdagen krever det å virkelig lytte. Sette av tid og la en annen fortelle sin historie, på sin måte. Derfor vil vi sette av denne plassen til å samle historiene og fortellinger fra de som ønsker å dele. En oppgave også vedtektene våre bekrefter: «§ 2. Formål – Foreningen har som formål å være en samlende og informerende aktør rundt PTSD og traumer.»

Dersom du har en historie du vil fortelle, ta kontakt med oss via post@ptsdnor.no