Landsforeningen for PTSD

Landsforeningen for PTSD er en medlemsorganisasjon med et styre. Styret velges av årsmøte og består av  seks personer.  Som medlem av foreningen kan du motta fri rettshjelp fra advokatfirmaet vi samarbeider med. Vi arrangerer fagdager om PTSD, organiserer selvhjelpsgrupper for medlemmer og deler informasjon om PTSD som kan være nyttig både som berørt og pårørende. Foreningen behandler ikke, men kan veilede til deg til hvor du kan få hjelp. Medlemskap i foreningen er anonymt og styret er pålagt taushetsplikt. Det er ikke et krav å ha PTSD for medlemskap.

 
 
  • Årskontingent for medlemskontigent 100, 200 eller valgfritt over
  • Konto: 1503 85 37323 eller Vipps: #88712
  • Send e-post til medlem@ptsdnor.no med fullt navn og bekreft betaling, slik at vi får registrert deg og sendt medlemsnummer
 
 
 
Vi minner om at Mental Helse sin hjelpetelefon er døgnåpen på 116 123
 
 
 
 
 
Org.nr.: 917 649 014