Landsforeningen for PTSD i Norge

Landsforeningen for PTSD er en medlemsorganisasjon. Som medlem av foreningen kan du motta fri rettshjelp fra advokatfirmaet vi samarbeider med. Som medlem inviteres du og til organisert selvhjelp, dette innebærer at mennesker som har PTSD kan møtes fast over en gitt periode. Videre sprer vi kunnskapsbasert informasjon om hva PTSD er, ved å arrangere fagdager og i form av egenproduserte artikler samt fagartikler vi skriver sammendrag av. Vi jobber aktivt for å øke den kollektive forståelsen rundt dette, hvordan det er å leve med – både som berørt og pårørende samt at vi engasjerer medlemmer som bidragsytere med sine erfaringer inn i ulike prosjekter.

Vi som jobber i foreningen behandler ikke. Derimot jobber og samtaler vi som medmennesker og kan henvise deg til hvor du kan få hjelp. Staben i foreningen består av et styre på seks personer samt et titalls rådgivere. Styret sitter på en sammensatt kompetanse hvorav vi har en skribent, en med bakgrunn fra organisasjonspsykologi, en advokat, en fotograf, en tjenestedesigner, en utdannet innen folkehelsearbeid og en historiker.
Arbeidserfaringen vår er relativt bred. Den består av blant annet arbeid med asylsøkere og flyktninger, med mennesker utsatt for menneskehandel, rusavhengige og prostituerte samt erfaring innenfor offentlig forvaltning og offentlig styring og formidling om 22.juli. Foreningens rådgivere består blant annet av flere psykologer, en veteran, offiser og soldat, en pårørende til en med PTSD, en forfatter, en spesialsykepleier, en statsviter, en fotograf og en retoriker. Deler av styret og rådgivergruppa er selv berørt av PTSD.
Medlemskap i foreningen er 100% anonymt og styret er pålagt taushetsplikt. Det er ikke et krav å ha PTSD for å få medlemskap, det er og mulig dersom du ønsker å støtte oss i det arbeidet vi gjør.
Medlemskontigent 175,- / 100,-
Konto: 1503 85 37323
Vipps: #88712
Vi minner om at Mental Helse sin hjelpetelefon er døgnåpen på 116 123.
Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@ptsdnor.no eller send oss post til Landsforeningen for PTSD i Norge Pb 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo.
Frem til nettsiden er oppe igjen kan du finne mer innhold fra oss via Facebook: https://www.facebook.com/landsforeningenforptsdinorge/
Org.nr.: 917 649 014