Landsforeningen for PTSD er en samlende og informerende medlemsorganisasjon rundt PTSD, kompleks PTSD og traumer. Medlemmene består av berørte, pårørende, fagfolk og andre interesserte.Foreningen jobber for å øke forståelsen av og kunnskap om traumer og PTSD. Du kan lese mer om forening og våre vedtekter her.

Landsforeningen for PTSD er på vei inn i sitt syvende år, har snart 800 medlemmer og trenger flere styremedlemmer for å fortsette det gode arbeidet. Foreningen har etablert medlemstjenester som for eksempel en digital selvhjelpsgruppe, tilgang til advokathjelp og forskningssamarbeid med sentrale aktører på feltet. Vi har og tradisjon for å arrangere fagdager eller som i fjor, en populær webinarrekke med ulike perspektiver på PTSD. Vi har gode tilbakemeldinger fra medlemmer, og er vi stolte over hva vi har fått til. Nå trenger vi flere kloke og engasjerte folk inn i styret.

Vil du ta del i den videre utviklingen eller kjenner du noen som vi burde få med i styret? Send oss gjerne en kortfattet motivasjonstekst om hvem du er, bakgrunn og hva du kan bidra med til post@ptsdnor.no. Se tekst under for nærmere informasjon.

Hvordan kan du bidra og hva gjør styret?

Vi ønsker flere inn i styret og det er flere roller du kan melde interesse for. Her er beskrivelse av de ulike rollene som inngår i styret.

  • En styreleder har ansvaret for at vedtekter følges, foreningens arbeid fortsetter og at foreningen fortsetter å understøtte medlemmene sammen med resten av styret. Styreleder svare henvendelser på epost og er kontakt for partnere av foreningen. 
  • En nestleder har samme oppgaver, dersom styreleder ønsker eller trenger støtte.
  • Sekretær er praktisk støtte til styreleder, følger opp medlemsregistrering og sikrer at de riktige dokumentene sendes til Altinn til rett tid samt vedlikehold av nettsiden.
  • Kasserer har oversikt over konto, budsjett og sikrer at eventuelle utgifter utover budsjettet gjennom året bokføres riktig. Lager årsbudsjett og sørger for at dette følges.

Styret møtes fire ganger i året, pluss på en sosial samling. Dette er et frivillig verv med aktivitetsnivå tilpasset en normal hverdag, og styret setter selv ambisjonsnivået for året i fellesskap. Styret er et sted med plass for ideer og bidrag.

Dersom du er interessert vil vi gjerne høre fra deg før årsmøtet 24.november hvor styret velges av medlemmer. Vi er en liten organisasjon og ønsker derfor at nye kandidater sender et kort skriv før årsmøtet. Skrivet bør inneholde: en kort beskrivelse av deg selv og din bakgrunn og hva du tenker du kan bidra med inn i styret. 

For andre spørsmål eller innspill kan du nå oss på post@ptsdnor.no 

Med vennlig hilsen styret i Landsforeningen PTSD