Foto: Peder Klingwall

Landsforeningen PTSD og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Inviterte til webinar med Karina M. Egeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Traumatiske hendelser kan ramme oss alle og forårsake store utfordringer i livet. Men hva betyr det å få diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og hvilken hjelp kan man forvente å få i hjelpeapparatet?

I dette foredraget fortalte Karina litt om hva traumer og PTSD er og hva som kan føre til PTSD. Deretter hvilke behandlingsmetoder som er mest anbefalt for behandling av PTSD, og om hvordan hjelpeapparatet er rigget for å tilby behandling til personer med PTSD. Lenke til opptak av foredraget finner du på Facebook.

Karina sine slides kan du se og laste ned her.

For mer om webinar rekken vi skal arrangere med Rådet for psykisk helse les her. Landsforeningen for PTSD har fått midler fra stiftelsen Dam for å gjennomføre denne webinarrekken.