Webinar med Karina M. Egeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Traumatiske hendelser kan ramme oss alle og forårsake store utfordringer i livet. Men hva betyr det å få diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og hvilken hjelp kan man forvente å få i hjelpeapparatet? 


Jeg vil i dette foredraget si litt om hva traumer og PTSD er og hva som kan føre til PTSD. Videre vil jeg fortelle om hvilke behandlingsmetoder som er mest anbefalt for behandling av PTSD, og deretter snakke om hvordan hjelpeapparatet er rigget for å tilby behandling til personer med PTSD. 

Karina M. Egeland

For mer om webinar rekken vi skal arrangere med Rådet for psykisk helse les her. Landsforeningen for PTSD har fått midler fra stiftelsen Dam for å gjennomføre denne webinarrekken.