Filmet og produsert av Peder Klingwall / Nestleder og styremedlem

I forberedelsen til webinaret besøkte vi Karina M. Egeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) for å høre noen ord om hva foredraget kommer til å handle om. Vi gleder oss til å lytte.