Det er med glede vi kan meddele at Landsforeningen for PTSD har fått midler fra stiftelsen Dam sammen med Rådet for psykisk helse for å gjennom året hente inn flinke formidlere og digitalt, spre kunnskap sammen med og for våre medlemmer.

I dette prosjektet samarbeider Landsforeningen for PTSD sammen med Rådet for psykisk helse. Under pandemien har vi som forening opplevd økt pågang fra medlemmer og økt tilfang av nye medlemmer. De ønsker å lære. I tankene deres er nedstengte tjenester og bekymringer, sosiale begrensninger eller permitteringer, samt helt ned til konkrete problemer med bruk av munnbind kan for noen med PTSD trigge traumereaksjoner.

Dette behovet ønsker vi å møte med et konkret tilbud, en serie kunnskapsbaserte videoforedrag, som medlemmene kan påvirke innholdet til gjennom innspill og tilbakemeldinger underveis. Med fokus på et godt utvalgte foredragsholdere, og ved å gi foredragsholderne veiledning basert på foreningens erfaring fra tidligere fagdager. Webinar formatet er satt til 60 minutter med en foredragsholder per samling og holdt av tid for at publikum kan stille spørsmål via en moderator. Det skal gjennomføres syv webinarer fordelt i to puljer, en før og en etter sommerferien.

Webinarene er i utgangspunktet rettet mot foreningens tre hovedmålgrupper: berørte, pårørende og fagfolk innenfor PTSD og kompleks PTSD, men kan være nyttige for andre som kjenner utfordringene av å leve i en tid med begrensninger. Målsettingen for dette prosjektet er å lage materiale som 1. våre medlemmer opplever som nyttig i sin hverdag, og 2. som får en spredning og visninger utover foreningens etablerte målgruppe. 

I prosjektet er medlemsmedvirkning sentralt. Nylig sendte vi ut en spørreundersøkelse til våre over 500 medlemmer om hvilke tema de ønsket å lære mer om. Her er et utdrag fra et av temaene det var mest interesse rundt.

Å ha tilgang på tilpasset og relevant kunnskap vet vi fra våre medlemmer, at det gjør hverdagen bedre. Å forstå sin egen situasjon gjør det lettere å navigere hverdagen, men også å dele fra eller forklare om sin hverdag til de rundt deg. Med tilgjengelig kunnskap kan vi sammen stå sterkere i og etter denne annerledes perioden. 

Vi gleder oss over muligheten til å fortsette å spre kunnskap om PTSD sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere.